profiel

De Bever Architecten is een innovatief, toekomstgericht architectenbureau gespecialiseerd in het beantwoorden van complexe ruimtelijke vraagstukken en bouwopgaven. Binnenstedelijke herontwikkeling en vraagstukken die een hoog specialisme vereisen, vormen de portfolio.

Met oog voor de ambitie van onze opdrachtgevers en een duurzame leefomgeving ondersteunen wij opdrachtgevers vanaf de eerste ideeën tot en met de realisatie van het project. Vanuit onze expertise en ervaring denken wij in de initiatieffase mee over de verschillende mogelijkheden van het project. Vervolgens kunnen wij het gehele traject tot en met de oplevering begeleiden.

De Bever Architecten is actief op de gebieden architectuur, stedenbouw en interieur, voor zowel nieuwbouw, renovatie als herontwikkeling. De projecten zijn zowel openbaar, semi-openbaar als privé en omvatten gebouwen op het terrein van wonen, utiliteit en zorg.